Overgangstijd

In de periode 2000-2003 was ik bezig, naast het verwerven van vakmanschap, met het zoeken van mijn eigen beeldtaal.

Ik zocht naar een manier om vorm en inhoud van mijn schilderijen samen te brengen.

De schilderijen van deze pagina zijn als het ware voorlopers van mijn zelfportrettten.