Onderzoek.

Een collega zei tegen me: “waar ga je eindigen? Met een punt?” Het was bedoeld als kritiek, maar ik ervoer het als een groot compliment. Het “leeg” worden begon al met de serie “ruimte” (2012), dit jaar ben ik in de serie “onder mijne voeten” op zoek naar een manier om uitdrukking te geven aan wat ik eerst noemde -het zwarte gat- dat bij nader inzien niet zwart blijkt te zijn.